รับจัดโต๊ะจีนอิสลามการรับประทานอย่างเหมาะสม

การรับจัดโต๊ะจีนให้กับชาวศาสนาอิสลาม ชาวอิสลามการรับประทานอาหารหรือการบริโภค ของชาวศาสนาอิสลาม จะมีข้อจำกัดในการห้ามรับประทานเนื้อหมู ห้ามเสพสุรา ห้ามเสพสิ่งเสพย์ติด การห้ามของมุสลิมเป็นข้อห้ามตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องงดเว้นอย่างเด็ดขาด คือ

– หมู โดยเหตุผลที่ว่า หมูเป็นสัตว์สี่เท้าที่สกปรก กินอาหารไม่เลือกและเป็นสัตว์ที่มี เชื้อโรคภายในตัวมาก เป็นเชื้อโรคที่ฆ่าให้ตายได้ยาก อย่างไรก็ตามหากมุสลิมอยู่ในสภาวะคับขัน เมื่อสุดวิสัยที่จะหาอาหารใดๆ ได้แล้ว หากอดอาหารอันจะเป็นผลต่อชีวิตหรือสุขภาพก็ยอมให้บริโภคได้

– อาหารที่เป็นของมึนเมาทุกชนิด ได้แก่ เหล้า เบียร์ แม้แต่จะนำมาผสมยารักษาโรค การห้ามดังกล่าวรวมถึงผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เสิร์ฟ หรือบริการด้วย

เพราะอาหารที่มุสลิมสามารถบริโภคได้ ไม่ใช่แค่ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติด้วย ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นเฉพาะชาวศาสนาอิสลามจะดีที่สุด เพราะฉะนั้น ร้านรับจัดโต๊ะจีนถึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาวอิสลาม

ดังนั้นวัฒนธรรมการจัดโต้ะจีนที่แต่ดั้งเดิมชาวจีนให้พบปะญาติมิตร เพื่อให้เกิดความกลมเกรียว คุยคบหาสมาคม จัดงานรื่นเริง งานแต่ง งานเลี้ยงอาหารต่าง งานทำบุญ งานกิจกรรมต่าง ๆ จึงมาประยุกต์กับการรับจัดโต๊ะจีนอิสลามจะจัดสรรอาหารโต๊ะจีนให้กับชาวอิสลาม

ตรงตามที่ชาวศาสนาอิสลามสามารถทานได้โดยไม่ต้องเป็นกังวล สามารถรับประทานได้อย่างเอร็ดอร่อย มีสุขอนามัยที่ดีแน่นอน ด้วยรับจัดโต๊ะจีน พิม โภชนา   pimpochana.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *