ความรู้เรื่อง Generator เครื่องปั่นไฟ ราคา ?

อุปกรณ์สำหรับเครื่องปั่นไฟ ราคา  (Generator)
1.เป้าประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟสำรองในเรื่องที่กระแสไฟของการไฟฟ้าดับ
เพื่อหน่วยงานมีกระแสไฟใช้อย่างสม่ำเสมอ
2. แนวทางการทำงานของอุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องปั่นไฟ ราคาเป็นเครื่องจักรซึ่งสามารถแปลงพลังงานมายากลให้เป็นกำลังไฟฟ้าโดยอาศัยการ
หมุนของขดลวดตัดสนามไฟฟ้า หรือการหมุนสนามไฟฟ้าตัดขดลวด

ลักษณะทั่วไปของเครื่องปั่นไฟ ราคาแบ่งประเภทและชนิดออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้ 2 จำพวก เป็น
– เครื่องปั่นไฟ ราคาแบบกระแสสลับ (Alternator)
เครื่องปั่นไฟ ราคาแบบกระแสไฟตรง (Dynamo)
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะอุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ
อุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับมีโดยมากๆ2 ส่วน เป็น

2.1. เครื่องต้นกำลัง เป็นส่วนที่ผลิตพลังงานมายากลขึ้นมา เพื่อหมุนเพลาของอุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้า ดังเช่นว่า
– กังหันน้ำ ดังเช่น เขื่อนต่างๆ
– กังหันไอน้ำ ดังเช่น การนำเอาน้ำมานำมาซึ่งความร้อนแล้วนำเอาละอองน้ำไปใช้งาน
– กังหันแก๊ส มีแบบใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จำนวนมากใช้น้ำมันดีเซลด้วยเหตุว่าราคาถูก
2.2. Generator เป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กมีหลายแบบดังต่อไปนี้
2.2.1 แบบทุ่นหมุน Revolving Armature Type (Ra Type)
อย่างนี้ใช้แนวทางหมุนขดลวดทองแดงที่พันอยู่บนแกนเพลาหมุนสร้างผ่านเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่บนเปลือก
ทำให้มีการเกิดกระแสไฟฟ้ารั้งนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงกดดันกระแสไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยผ่าน Slip Ring (วง
แหวนทองสัมฤทธิ์) และก็แปรงถ่าน ขั้วแม่เหล็กที่จะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั้งนำนี้ ไมไ่ ด้เป็นแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กธรรมชาติที่มีความเข้มของสนามไฟฟ้าคงเดิม แม้กระนั้นใช้ไฟกระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน เพื่อก่อให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้ารั้งนำขึ้น จำนวนของไฟกระแสตรงนี้ก็เลยสามารถควบคุมจำนวนแรงกดดันไฟกระแสสลับได้ โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนของไฟกระแสตรง
2.2.2 แบบขั้นแม่เหล็กหมุน Revolving Field Type (Rf Type)
อย่างนี้ใช้แนวทางหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำให้มีการเกิดแรงกดดันกระแสไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดง อย่างงี้ไม่ต้องมี Slip Ring รวมทั้งแปรงถ่าน เพื่อนำแรง
ดันกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน แม้กระนั้นมีแปรงถ่านและก็ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่พันอยู่บนแกนแม่เหล็ก เพื่อใช้สำหรับป้อนไฟกระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง เพื่อสร้างความเข้มของสนามไฟฟ้า

ถ้าสนใจเครื่องปั่นไฟ ราคา สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ

ที่มา : https://www.tender.co.th/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *